Meer weten over werken en leren in zorg en welzijn in Flevoland?

Bel
088 0182 888
Of stuur ons een bericht
Geplaatst op: 01-07-2019Naar overzicht

Bezoekers en werkgevers tevreden over inspiratie- en oriëntatiebijeenkomst 01 jul 2019

‘Maak kennis met de zorg, ‘ZORG dat je erbij bent’
Afgelopen donderdag 27 juni trokken zeker 50 werkzoekenden en andere geïnteresseerden naar  MBO College Almere om op een laagdrempelige manier inspiratie en oriëntatie op te doen in zorg en welzijn. De bijeenkomst werd  georganiseerd door Zowelwerk, UWV en gemeente Almere.

Workshops en kennismaking
De bijeenkomst startte in de ochtend met een inspiratie-activiteit van Sterk in je werk. De bezoekers gingen aan de slag met hun persoonlijk profiel, waarbij zij o.a. leerden zich te presenteren richting werkgevers. De workshop Vitaliteit en werkgeluk bood handvatten om geluk in het werk te vinden en te houden. De deelnemers maakten vooraf een talentenscan die zij met een loopbaancoach konden bespreken. Na een goed verzorgde lunch konden de aanwezigen in gesprek met 10 werkgevers in zorg en welzijn tijdens het tweede oriëntatie-event vanuit RAAT Flevoland. Ook de regiocoördinatoren van het Contactpunt Zorg & Welzijn Flevoland en een adviseur van de Loopbaanportal Zowelwerk waren er voor vragen over leren en werken in de zorg.

Een echte steun in de rug
Helpt het wel, zo’n event? “Zeer zeker,” is de mening van zowel bezoekers als werkgevers. De deelnemers waren uitermate tevreden over de workshops die zij “leerrijk, laagdrempelig en een echte steun in de rug” noemden: “Ik heb geleerd dat ik meer kan en dat er meer mogelijk is dan ik dacht.” Een ander vond het aanbod “verhelderend en een bevestiging van haar talent en competenties.” Een aantal gaf aan behoefte te hebben aan langere workshops zodat dieper op onderwerpen kan worden ingegaan.

Goede mensen en veel animo
Aan de tafels van de werkgevers vormden zich al gauw rijen van bezoekers die zich wilden laten informeren over wat werken in de sector precies inhoudt, wat er van medewerkers wordt verwacht en welke kansen en mogelijkheden er zijn. De meeste werkgevers waren tevreden over de belangstelling en opkomst. Ze gaven aan dat de belangstelling “boven verwachting” en “verrassend” was. “Veel mooie gesprekken en mogelijke kandidaten” en “Goede mensen en veel animo” waren andere uitspraken van aanwezige werkgevers. En hoewel het event geen banenmarkt was, kreeg een bezoeker meteen een baan aangeboden en zijn twaalf mensen uitgenodigd voor een vervolggesprek. Diversen anderen werd geadviseerd digitaal te solliciteren.

Samenwerking loont
De organisatie kijkt tevreden terug op de bijeenkomst. We zijn blij dat we via deze samenwerking geïnteresseerden de nodige ondersteuning kunnen bieden in hun zoektocht naar werk en/of opleiding. Maar ook de gezamenlijke inzet van de deelnemers aan RAAT Flevoland om de tekorten in de sector het hoofd te bieden, is een grote motivatie. We mogen dus concluderen dat samenwerking ook nu weer loont.

Meer weten?
Neem contact op met Annick van der Hoeven (a.vanderhoeven@zowelwerk.nl / 06-403 334 77) of Diana Josias (d.josias@zowelwerk.nl / 06-404 963 93)