Geplaatst op: 13-07-2017Naar overzicht

Akkoord over aanpak personeelstekort ouderenzorg13 jul 2017

Vakbonden, branche- en onderwijsorganisaties en het ministerie van VWS hebben woensdag 12 juli een akkoord gesloten over de aanpak van het personeelstekort in de ouderenzorg. In de Arbeidsmarktagenda 2023 'Aan het werk voor ouderen!' staan onder meer afspraken over werkzekerheid, opleidingsmogelijkheden, het aantrekken van nieuw personeel en de inzet van technologie.

Lees meer over de Arbeidsmarktagenda 2023 op Skipr.

Actieplan tekorten Flevoland
Zowelwerk is blij dat er een breed gedragen akkoord ligt om gezamenlijk het personeelstekort in de ouderenzorg aan te pakken. De problemen op de arbeidsmarkt spelen natuurlijk niet alleen binnen het ‘ouderendomein’. Als regionale werkgeversorganisatie in Flevoland werkt Zowelwerk daarom samen met zorg- en welzijnsorganisaties hard aan oplossingen voor de arbeidsmarktknelpunten in de hele sector Zorg en Welzijn.

Op 13 juni is een start gemaakt met het formuleren van een regionaal actieplan. HR professionals kwamen bijeen om krachten te bundelen en concrete afspraken te maken om regionale personeelstekorten terug te dringen. Vanuit gedeelde vraagstukken en uitdagingen werden de volgende prioriteiten geformuleerd:

  • verbeteren van het imago van de sector,
  • zorgen voor aantrekkelijk werkgeverschap,
  • aanspreken van reserves op de arbeidsmarkt (o.a. zij-instromers, herintreders),
  • intensiveren samenwerking met onderwijs.

Vandaag kwamen de deelnemers weer bij elkaar om de gezamenlijke prioriteiten uit te werken.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over de aanpak tekorten? Neem dan contact op met Annick van der Hoeven (a.vanderhoeven@cmo-flevoland.nl) of Tabitha Verduijn-van Tilburg (t.verduijnvantilburg@cmo-flevoland.nl). U kunt deze adviseurs ook telefonisch bereiken via 0320 244259.