Datum: 19 juni 2018Naar overzicht

Workshop Leidinggeven en Duurzame inzetbaarheid19 jun 2018

Met de toenemende tekorten is het belangrijker dan ooit om medewerkers duurzaam inzetbaar te houden. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt in eerste instantie bij individuele medewerkers, maar de invloed van de leidinggevende is groot. Een goede relatie en sociale steun van de leidinggevende is dan cruciaal. Het gebrek aan sociale steun van de direct leidinggevende leidt soms tot burn-out klachten of zelfs het vertrek van medewerkers. Maar hoe realiseert u dat?

In deze workshop gaat u onder andere aan de slag met vaardigheden om sturing te geven aan duurzame inzetbaarheid en het gesprek te voeren met zorgmedewerkers.

Resultaten voor de deelnemers
Deelnemers hebben na de bijeenkomst inzicht in de rol van de leidinggevende voor duurzame inzetbaarheid en de kenmerken en vaardigheden van goed leiderschap. Er worden concrete hulpmiddelen aangereikt om leiderschap te ontwikkelen.

Datum en tijd
19 juni 2018
14.00-16.00 uur

Locatie
Zowelwerk
De Schans 19-45, Lelystad

Trainer
Kees der Weduwe, adviseur duurzame inzetbaarheid Bewegen Werkt

Kosten
Deelname van is kosteloos voor leden van Zowelwerk. Niet-leden betalen € 85,-.

Aanmelden
U kunt zich tot 8 juni via info@zowelwerk.nl aanmelden onder vermelding van ‘Workshop Leidinggeven en DI’. Vermeld daarbij uw naam, functie en organisatie. De verkorte leergang gaat door bij aanmelding van minimaal 6 personen.

Annulering
U kunt kosteloos annuleren tot één week voor aanvang van de bijeenkomst. Daarna is Zowelwerk genoodzaakt €50,- in rekening te brengen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Diana Josias: 06 – 40496393 of d.josias@zowelwerk.nl.