Datum: 12 september 2019Naar overzicht

Projectgroepenbijeenkomst RAAT Flevoland12 sep 2019

Het Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT) Flevoland heeft drie actielijnen. Per actielijn is een projectgroep samengesteld. Tijdens deze bijeenkomst van de projectgroepen RAAT Flevoland gaan zij verder met het uitwerking van concrete acties.

Alle projectgroepleden ontvangen een uitnodiging voor deze bijeenkomst. Wilt u ook participeren in RAAT? Neem dan contact op met Tabitha Verduijn-van Tilburg (t.verduijn@zowelwerk.nl) of Annick van der Hoeven (a.vanderhoeven@zowelwerk.nl).

Datum en tijd
Donderdag 12 september 2019
8.30 - 11.30 uur

Locatie
Zowelwerk
De Schans 19-45
Lelystad