Meer weten over werken en leren in zorg en welzijn in Flevoland?

Bel
088 0182 888
Of stuur ons een bericht
Datum: 13 december 2018Naar overzicht

Ontbijtsessie stuurgroep RAAT december 201813 dec 2018

Tijdens deze eerste bijeenkomst van Stuurgroep RAAT Flevoland gaan we op bestuurlijk niveau (SMART) afspraken maken over RAAT Flevoland om de tekorten binnen de sector zorg en welzijn te verminderen (focusbepaling en formulering ambities). Ook besluiten we gezamenlijk welke criteria gelden als ondergrens voor participatie in RAAT Flevoland. Tijdens deze eerste bijeenkomst lichten wij ook het voorstel voor de projectstructuur van RAAT Flevoland toe.

Stuurgroep RAAT Flevoland
De stuurgroep bepaalt de focus en de ambities van RAAT Flevoland. Zij stellen hiervoor meetbare doelstellingen vast. Tevens is deze groep verantwoordelijk voor de monitoring en bijsturing van RAAT Flevoland. Neemt op verzoek van de Adviescommissie deel aan het bestuurlijk overleg in het kader van het Actieprogramma Werken in de zorg van VWS.

Datum en tijd
Donderdag 13 december 2018
7.45-10.30 uur

Locatie
Zowelwerk
De Schans 19-45, Lelystad

Voor wie
Directeuren/bestuurders van organisaties binnen de sector Zorg en Welzijn Flevoland, directeuren/bestuurders van onderwijsinstellingen (mbo en hbo) in Flevoland, of opleidend voor Flevoland, directeuren/bestuurders (gemeentelijke) werkbedrijven/ UWV.

Aanmelden
Deelname aan deze bijeenkomst vraagt voorbereiding (cijfermatig). Daarom ontvangen we uw aanmelding graag uiterlijk 24 juni 2018 via info@zowelwerk.nl. U ontvangt dan van ons uiterlijk 25 juni de benodigde informatie over de voorbereiding en het programma.