Datum: 5 september 2019Naar overzicht

Netwerkbijeenkomst leden en partners Zowelwerk05 sep 2019

Tijd
8.00-11.30 uur

Locatie
Zowelwerk
De Schans 19-45 (2 hoog)
Lelystad

Doelgroep
Bestuurders van zorg- en welzijnsorganisaties die lid zijn van Zowelwerk.

Doel
Ontmoeten, netwerken, delen van kennis en ervaring. Centraal staan informatie-uitwisseling en visievorming betrekking hebbend op de regionale arbeidsmarkt van Flevoland.