Datum: 3 oktober 2017Naar overzicht

Leergang Duurzame Inzetbaarheid - module 203 okt 2017

Zowelwerk biedt in samenwerking met “Bewegen Werkt” de leergang Duurzame Inzetbaarheid aan. De leergang bestaat uit drie samenhangende modules die methodieken aanreiken om te komen tot Integraal Beleid Duurzame inzetbaarheid. Het concrete resultaat van de leergang is een beleidsnotitie duurzame inzetbaarheid voor de eigen organisatie.

De onderstaande drie modules maken onderdeel uit van de leergang. De drie modules zijn alleen als serie te volgen.

Module 1 - Creëren van draagvlak voor duurzame inzetbaarheid en levensfasen (20 juni 2017)
Tijdens deze module wordt ingegaan op de achtergrond van Duurzame Inzetbaarheid en de toepassing in de praktijk. Hierbij fungeert de ‘7 stappen methodiek’ als kapstok. En het thema ‘levensfasen’ wordt behandeld. Deelnemers vullen vooraf een quickscan in en nemen een eigen praktijkcasus mee. Na de bijeenkomst gaan de deelnemers aan de slag met het opstellen van een startnotitie.

Module 2 - In gesprek over duurzame inzetbaarheid met ‘Huis van werkvermogen’ (3 oktober 2017)
In deze module staat het voeren van het gesprek over duur-zame inzetbaarheid centraal. Het ‘Huis van Werkvermogen’ wordt daarbij als hulpmiddel ingezet. Ook wordt de bijbehoren-de webapplicatie behandeld, zodat de deelnemers leren om de vragenlijst op teamniveau in te zetten.

Module 3 - Omgaan met Werkdruk (14 november 2017)
De derde module gaat in op het thema werkdruk. Daarbij ge-bruiken we het ‘Job Demands-Resources model’. Dit model is praktisch toepasbaar, omdat het aangeeft hoe gewerkt kan worden aan een gezonde balans tussen energiebronnen.

Tijd
12.00-15.00 uur

Locatie
CMO Flevoland
De Schans 19-45 te Lelystad

Trainer
Kees der Weduwe, adviseur duurzame inzetbaarheid Bewegen Werkt

Aanmelden
U kunt zich niet meer aanmelden voor deze leergang. De drie modules zijn alleen als serie te volgen.

Meer informatie
Voor vragen kunt u contact opnemen met Diana Josias via d.josias@cmo-flevoland.nl of bellen met 0320-244259.