Meer weten over werken en leren in zorg en welzijn in Flevoland?

Bel
088 0182 888
Of stuur ons een bericht
Datum: 26 maart 2020Naar overzicht

Leergang Arbeidsrecht – dag 1 (GEANNULEERD)26 mrt 2020

Wegens de ontwikkelingen rondom het coronavirus heeft Zowelwerk besloten alle fysieke bijeenkomsten af te gelasten. Er wordt in overleg met WZW en Hanze advocaat gekeken of er een nieuwe datum voor deze leergang kan worden gepland.

----------------------------------------------------


“Een must voor iedereen die te maken heeft met arbeidsrechtelijke zaken”
“De opleiding arbeidsrecht is echt een toegevoegde waarde voor de praktijk”

Zowelwerk en WZW organiseren in samenwerking met Hanze advocaat ook in 2020 weer de driedaagse Opleiding Arbeidsrecht, specifiek ingericht op de Zorg & Welzijn. In drie dagen ben je helemaal bij in alle relevante onderwerpen, ontwikkelingen en actualiteiten.

De onderwerpen worden behandeld aan de hand van (actuele) wetgeving, cao’s in zorg en welzijn, rechtspraak en boeiende praktijkvoorbeelden. Op voorhand kan je ook eigen casuïstiek inbrengen.

Na een succesvolle afronding ontvang je een certificaat én een voucher voor 2 uur arbeidsrechtelijke begeleiding voor in je dagelijkse praktijk.

Resultaat na afronding
Na het afronden van de Opleiding Arbeidsrecht in Zorg & Welzijn weet je alles over:

 • het aangaan van een arbeidsovereenkomst (instroom)
 • hoe je om moet gaan met wijzigingen of problemen tijdens het dienstverband (doorstroom)
 • hoe en wanneer je afscheid kan nemen van een werknemer en wat daar allemaal bij komt kijken (uitstroom).

Je bent op de hoogte van de ‘juridische spelregels’, maar weet ook hoe je deze tijdens jouw dagelijkse werkzaamheden direct kunt toepassen. De vertaalslag naar de praktijk wordt tijdens de Opleiding Arbeidsrecht in Zorg & Welzijn niet uit het oog verloren.

Doelgroep
De opleiding arbeidsrecht is er voor medewerkers die met regelmaat te maken hebben met arbeidsrecht en daarvoor een grondigere basis willen hebben. Bijvoorbeeld: medewerkers P&O/HR, medewerkers loonadministratie, teamcoaches, verzuimbegeleiders en teamleiders.

Docenten: advocaten van Hanze advocaat | specialist in arbeidsrecht
De opleiding wordt verzorgd door vakspecialisten van Hanze advocaat. Hanze advocaat is al jaren het toonaangevende arbeidsrechtkantoor in zorg & welzijn in Noord en Oost Nederland. De advocaten die de Opleiding verzorgen hebben een jarenlange ervaring in zorg- en welzijnland en kunnen putten uit talloze praktijkvoorbeelden.

WZW en Zowelwerk hebben een samenwerkingsovereenkomst met Hanze advocaat met ledenvoordelen.

Datum en tijd
De opleiding wordt gegeven in Zwolle bij het Domicanenklooster op donderdag 26 maart (dag 1), donderdag 9 april (dag 2) en op donderdag 23 april (dag 3). De opleiding kan niet in losse modules worden afgenomen. Na een succesvolle afronding van de leergang ontvang je een certificaat van deelname.

Kosten voor gehele opleiding (3 modules)
Leden van WZW/Zowelwerk: € 800,- (ex. btw)
Niet-leden: € 1.000,- (ex. btw)
De kosten zijn inclusief koffie, thee, fris, lunch en documentatie. Bij aanmelding via de website ga je akkoord met de algemene voorwaarden en ontvang je een bevestiging.

Programma:

Dag 1 – donderdag 26 maart 2020

Instroom: Alle ins en outs over het aangaan van een arbeidsovereenkomst (instroom)
Aan de orde komt onder andere:

 • De sollicitatieprocedure, wat kan en mag je vragen en wat niet?
 • Welke gegevens bewaar je in het personeelsdossier. Screening van nieuwe medewerkers (verplicht vanuit Wkkgz), hoe werkt dit in de praktijk? Is een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) verplicht en wat te doen als deze er niet tijdig is?
 • Hoe zit het met de Privacy (AVG)? Waarover moet je de werknemers informeren? Welke rechten hebben de werknemers?
 • De essentiële onderwerpen in de arbeidsovereenkomst, waaronder bepaald/onbepaalde tijd, functieomschrijving, omvang dienstverband, proeftijd, opzegtermijn.
 • Welke gedragsregels/protocollen zijn wenselijk om in de arbeidsovereenkomst op te nemen en hoe doe je dat?
 • Werken met een flexibele schil, de (on)mogelijkheden van flexcontracten op grond van de cao en wetgeving. Hoe zit het met de ww-premiedifferentiatie?
 • Wanneer dien je een aanstellingskeuring toe te passen? Kun je op voorhand het risico dat een werknemer ziek uitvalt beperken?
 • Collectief arbeidsrecht, welke cao is van toepassing en welke gevolgen heeft dit voor de inhoud van de arbeidsovereenkomst? Mag je van de cao afwijken?
 • De leer-arbeidsovereenkomst, op welke wijze heb je zekerheid dat deze overeenkomst eindigt wanneer de leerling stopt met de opleiding?

Dag 2 – donderdag 9 april 2020

Doorstroom: Alles wat je moet weten over disciplinaire maatregelen, disfunctioneren, wijziging van contracten en arbeidsongeschiktheid.
Aan de orde komt onder andere:

 • Hoe en wanneer bouw je een arbeidsrechtelijk ‘dossier’ op, wanneer is er sprake van disfunctioneren en welke interventies moet je dan plegen? En hoe doe je dat bij zelfsturing?
 • Ziekte en arbeidsongeschiktheid, de rechten, plichten en procedures van de Wet Verbetering Poortwachter en Wet Werk en Zekerheid. Hoe voorkom je een loonsanctie van het UWV?
 • Is er altijd sprake van arbeidsongeschiktheid of moet er een beroep worden gedaan op bijzondere verlofvormen uit de Wet arbeid en zorg.
 • De hoofdpijndossier: ziekte tezamen met een arbeidsconflict en/of disfunctioneren. Hoe pak je dat aan?
 • Hoe zit het exact met de transitievergoeding na ziekte?
 • Welke loonsancties zijn er bij een zieke werknemer die niet meewerkt aan de re-integratie?
 • Disciplinaire maatregelen bij ongewenst/grensoverschrijdend gedrag. Hoe pak je dit aan en zijn hiervoor protocollen nodig? Mag je een werknemer controleren op gedrag?
 • Hoe werkt de ketenregeling precies? Tellen tijdelijke urenuitbreidingen ook mee en hoe om te gaan met de ketenregeling bij dubbele contracten?
 • Wanneer kan de werknemer een beroep doen op urenvermindering of urenvermeerdering? Kun je dat verbieden?
 • Wijziging van arbeidsvoorwaarden, wanneer kun je dat doorvoeren?
 • Vakantiedagen, hoe voorkom je dat werknemers enorme stuwmeren aan verlof opbouwen? Kun je de werknemer bewegen/dwingen op verlof op te nemen?

Dag 3 – donderdag 23 april 2020

Uitstroom: Alles wat je moet weten over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.
Aan de orde komt onder andere:

 • Een reguliere beëindiging van de arbeidsovereenkomst, welke opzegtermijnen gelden er en hoe vindt de eindafrekening plaats.
 • Hoe kun je een rechtsgeldig en kantonrechterproof ontslag geven?
 • Wanneer geef je ontslag op staande voet. Wat zijn de risico’s?
 • Hoe pak je een ontslag aan op grond van bedrijfseconomische redenen? Is een sociaal plan altijd nodig of kan het ook anders? Moet je altijd iemand boventallig verklaren of kan het ook anders als je in de organisatie genoeg herplaatsingsmogelijkheden hebt?
 • Geef je een getuigschrift en referenties af bij een ontslag wegens ongewenste omgangsvormen. Mag dat?
 • De do’s and dont’s bij het berekening van de transitievergoeding. Scholingskosten, kun je die nu wel of niet verhalen op de werknemer of in mindering brengen op de eventuele transitievergoeding?
 • Met welke vergoedingen moet je rekening houden bij ontslag en hoe voorkom je het betalen ervan? Hoe zit het bijvoorbeeld met de billijke vergoeding en hoe werkt de transitievergoeding precies?
 • Wat zijn de (on)mogelijkheden bij een vaststellingsovereenkomst. Welke clausules moet je in de overeenkomst opnemen en welke zijn optioneel. Mag er wel een vaststellingsovereenkomst worden overeengekomen bij ziekte en hoe om te gaan met de meldingsplicht vanuit de Wkggz?
 • Hoe zit het met het ontslag van een oudere werknemer? Wanneer loop je een risico dat de Belastingdienst je een boete oplegt in het kader van de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU)?

Informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Diana Josias: d.josias@zowelwerk.nl of 0320-244259.