Meer weten over werken en leren in zorg en welzijn in Flevoland?

Bel
088 0182 888
Of stuur ons een bericht
Datum: 17 september 2019Naar overzicht

Jaarcongres HRM in de Zorg 17 sep 2019

Weinig andere sectoren zijn de afgelopen jaren met zoveel veranderingen geconfronteerd als de gezondheidszorg. Voortschrijdende vergrijzing, de daarmee samenhangende complexiteit van de zorgvraag en de te verwachten schaarste aan verpleegkundig en verzorgend personeel vragen om grote wendbaarheid van zorgorganisaties. Ook op weg naar 2020 zal het tempo van vernieuwing hoog blijven. De opkomst van mobiele devices, big data, de veranderende positie van de patiënt, de digitalisering en robotisering, ontwikkeling van ziekenhuizen tot kennis- en interventiecentra,… Het zijn allemaal ontwikkelingen die grote impact zullen hebben op de zorgsector. Het vraagt keuzes en continue aanpassingen. Hoe creëren we verandering en beweging binnen de keten? Welke HR-transformatie is nodig om goed in te kunnen spelen op alle interne en externe veranderingen? Een van die veranderingen die omarmd moeten worden is hoe werk wordt georganiseerd. Samen (regionaal) invulling geven aan het ANDERS organiseren in de Zorg. Hoe geeft HR sturing aan deze organisatieontwikkeling en cultuurverandering in de praktijk? Is HR klaar voor het jaar 2020?

Inspirerende visies door Simon Douw, Prof. dr. Gabriël Anthonio, Ingeborg Mussche, Peter de Visser en Bart Hufen. Bezoek ook de praktijkcases, workshops, interactieve sessies en informatiemarkt.

Datum en tijd
Dinsdag 17 september 2019
9.00-17.30 uur

Locatie
Congrescentrum 1931
Oude Engelenseweg 1, ’s-Hertogenbosch

Kosten
Leden: kom met 3 personen voor € 295,- (excl. BTW).
Gebruik daarvoor de code: KRTZZWW

Niet leden: € 345,- (excl. BTW).

Meer informatie en aanmelden
www.hrmindezorg.nl