Meer weten over werken en leren in zorg en welzijn in Flevoland?

Bel
088 0182 888
Of stuur ons een bericht
Datum: 14 november 2019Naar overzicht

HR Themabijeenkomst | Het vitale belang van vitaliteit14 nov 2019

Eén van de belangrijkste HR-issues in het huidige zorglandschap is het vinden en behouden van voldoende bekwaam en bevoegd personeel. De huidige instroom van nieuwe zorgprofessionals lijkt echter onvoldoende op te leveren om aan de toenemende zorgvraag te kunnen voldoen. De nadruk voor aanpak van personeelstekorten verschuift dan ook steeds meer naar behoud van bestaand personeel. Investeren in vitaliteit biedt een kans, maar hoever kan en mag je hierin gaan?

Inmiddels is bij veel (zorg)organisaties doorgedrongen dat gezondheid meer inhoudt dan de afwezigheid van ziekte of gebrek. De focus verschuift in toenemende mate naar thema’s als werkgeluk, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. De fysieke, emotionele en sociale invalshoek zijn hierbij meestal wel bekend, maar wist je dat financiële gezondheid en carrière eveneens wezenlijke aspecten zijn binnen het totale vitaliteitsspectrum?

De 5 Pijlers van Vitaliteit
Tijdens deze bijeenkomst wordt allereerst stilgestaan bij de vijf pijlers van vitaliteit en nadrukkelijk ingegaan op de aspecten ‘financiële gezondheid’ en ‘carrière’.

De juridische grenzen van het vitaliteitslandschap
Vervolgens leer je in hoeverre je daadwerkelijk invloed kan en mag uitoefenen op de vitaliteit van medewerkers en welke juridische gronden daarvoor bestaan. Diverse factoren kunnen de vitaliteit en inzetbaarheid van uw medewerkers in gevaar brengen. Voor een deel liggen deze risico’s buiten de beïnvloedingsfeer van de werkgever, maar welke mogelijkheden heb je om hier vanuit juridisch perspectief toch invloed op uit te oefenen? En met welke privacy aspecten moet je rekening houden? Tot slot kijken we naar de relevante wijzigingen binnen de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB, per 1-1-2020).

Datum en tijd
Donderdag 14 november 2019
9.00-13.00 uur

Locatie
Apollo Hotel
Agoraweg 11, 8224 BZ Lelystad

Gastsprekers
Guillerm van der Lans | Aon Health Solutions
Frans Landstra | Hanze Advocaat

Kosten
De workshop is gratis voor leden van Zowelwerk. Niet leden betalen € 85,- per persoon exclusief BTW.
Er wordt een lunch aangeboden.

Aanmelden
Aanmelden kan tot 31 oktober 2019 via het aanmeldformulier. De bijeenkomst gaat van start bij aanmelding van minimaal 10 personen.

Annuleren
Annuleren kan kosteloos tot één week voor aanvang van de bijeenkomst. Daarna zijn we genoodzaakt € 25,- (excl. BTW) annuleringskosten in rekening te brengen.

Meer informatie
Wilt u meer informatie? Neem contact op met Diana Josias via d.josias@zowelwerk.nl of 06 - 404 963 93.