Datum: 29 maart 2018Naar overzicht

HR-netwerkbijeenkomst Zowelwerk29 mrt 2018

Tijd
9.45-13.15 uur

Locatie
De Schans 19-45 (2 hoog)
Lelystad

Doelgroep
HR-professionals van organisaties die lid zijn van Zowelwerk.

Doel
Ontmoeten, netwerken, delen van kennis en ervaring rondom HR-thema's.

Agenda HR-netwerkbijeenkomst 29 maart: 'Veilige zorgrelatie'
9:45-10:00 uur: Inloop

10:00-10.30 uur: Dialoog over ‘veilige zorgrelatie’.

10:30-11:30 uur: mr. C. (Cees) van de Vegt, Arbeidsrechtspecialist bij HR juristen te Utrecht over praktische en juridische aspecten gekoppeld aan grensoverschrijdend gedrag in zorg en welzijn. Te denken valt aan:

  • personeelsreglement in relatie tot grensoverschrijdend gedrag (mogelijkheid eigen regelement mee te nemen).
  • vaststellingsovereenkomsten onder WWZ, WKKGZ en Waarschuwingsregister.

11:30-12:00 uur: RegioPlus over Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn door Safia El Habhoubi, landelijk projectleider Waarschuwingsregister.

12:15 - 13:00 uur: Lunchtafel (met agenda samengesteld door werkgevers, niet noodzakelijk gekoppeld aan hoofdthema)