Datum: 24 mei 2018Naar overzicht

Directeurenoverleg Zowelwerk met vertegenwoordigers van VWS en Prismant24 mei 2018

Dit directeurenoverleg organiseren wij met medewerking van VWS en Prismant. Gezien het onderwerp bieden wij leden graag de mogelijkheid om samen met een HR-adviseur / HR-manager / Opleidingsmanager van uw organisatie deel te nemen aan deze bijeenkomst.

Vertegenwoordigers van het Ministerie van VWS zijn aanwezig om met u in gesprek te gaan.

Het programma ziet er als volgt uit:

9:45 – 10:00      Inloop
10:00 – 11:00    Presentatie Ben van Asten van Prismant : over regionale zorgvraag en personeel
11:00 – 12:00    Dialoogtafel VWS met:
                          drs. Cécile L. Goebel, programmamanager Arbeidsmarkt/MT lid
                          drs. Sanne Westmaas, senior beleidsmedewerker Arbeidsmarkt
12:00 – 13:00    Lunchtafel

Locatie
De Schans 19-45 (2 hoog)
Lelystad

Doelgroep
Bestuurders van zorg- en welzijnsorganisaties die lid zijn van Zowelwerk.

Doel
Ontmoeten, netwerken, delen van kennis en ervaring. Centraal staan informatie-uitwisseling en visievorming betrekking hebbend op de regionale arbeidsmarkt van Flevoland.

Aanmelden
Aanmelden kan door naam en functie te mailen naar: info@zowelwerk.nl.