Datum: 6 maart 2018Naar overzicht

Directeurenoverleg Zowelwerk06 mrt 2018

Tijd
15:00 – 16:30 uur

Locatie
De Schans 19-45 (2 hoog)
Lelystad

Doelgroep
Bestuurders van zorg- en welzijnsorganisaties die lid zijn van Zowelwerk.

Doel
Ontmoeten, netwerken, delen van kennis en ervaring. Centraal staan informatie-uitwisseling en visievorming betrekking hebbend op de regionale arbeidsmarkt van Flevoland.