Meer weten over werken en leren in zorg en welzijn in Flevoland?

Bel
088 0182 888
Of stuur ons een bericht

SectorplanPlus

SectorplanPlus is een meerjarige subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor werkgevers in zorg en welzijn om een extra impuls te geven aan opleidingsprojecten die zijn gericht op:

  • Nieuwe instroom
  • Met ontslag bedreigde werknemers
  • Opscholing binnen de organisatie (om ruimte te creëren voor nieuwe instroom) via kwalificerende scholing.

Een mooie kans voor werkgevers in zorg en welzijn. Met de subsidie voor het project SectorplanPlus wordt er – aanvullend op de bestaande instrumenten zoals de Subsidieregeling stageplaatsen zorg II, het Regionaal Investeringsfonds MBO en de Regeling Praktijkleren van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap – een extra stimulering geboden als antwoord op de arbeidsmarktvraagstukken in de sector.

Waarom SectorplanPlus?
Afgelopen jaren is door werkgevers met ondersteuning van de regionale sectorplannen al fors geïnvesteerd in scholingsmaatregelen, waardoor bijna 70 duizend werknemers hebben deelgenomen aan een training of scholingstraject. De huidige en toekomstige situatie op de arbeidsmarkt vraagt om een extra impuls. Het ministerie van VWS onderschrijft dit belang en ondersteunt werkgevers via SectorplanPlus met deze majeure investering in het menselijk kapitaal: de professionals in zorg en welzijn.

Tot en met 2022 stijgt de werkgelegenheid in zorg en welzijn met bijna 200 duizend personen. Als we nu niets extra doen, kan het tekort aan zorgprofessionals oplopen tot tussen 100 en 125 duizend personen. Deze opgave vraagt een enorme inzet op het aantrekken van nieuwe mensen voor de sector. Het gaat om mensen die eerder wel in de zorg werkten (herintreders) of mensen uit andere sectoren of branches binnen zorg en welzijn waarvoor minder werk is (zij-instromers), zoals mensen met een welzijnsachtergrond. Tegelijkertijd, en minstens zo belangrijk, is het behoud van mensen voor de sector. Daartoe is gerichte actie nodig om het tekort aan personeel in zorg en welzijn te kunnen ondervangen.

Beschikbaar komen van de subsidie
De subsidie van SectorplanPlus zal in de periode van 2017-2021 via de bij RegioPlus aangesloten regionale werkgeversorganisaties in verschillende tranches beschikbaar komen voor werkgevers in zorg en welzijn. In totaal is € 260 miljoen beschikbaar voor verpleeghuiszorg en € 60 miljoen voor inzet in de overige sectoren in zorg en welzijn. Deze bedragen zijn inclusief uitvoeringskosten en gebaseerd op cofinanciering. De insteek is dat met deze maatregelen zo´n 170.000 professionals in zorg en welzijn extra worden ondersteund.

Meer informatie
Wilt u gebruik maken van deze subsidie? Voor meer informatie over SectorplanPlus kunt u terecht op www.sectorplanplus.nl. Gedurende de looptijd van het SectorPlan is Zowelwerk voor u het eerste aanspreekpunt: Tabitha Verduijn-Van Tilburg (t.verduijn@zowelwerk.nl) of Lydia Minnen (l.minnen@cmo-flevoland.nl) of bel 0320 - 244 259.

Meer informatie

Voor vragen over de uitvoering van SectorplanPlus kunt u terecht bij Tabitha Verduijn-Van Tilburg (t.verduijn@zowelwerk.nl) of Lydia Minnen (l.minnen@cmo-flevoland.nl) of bel 0320 - 244 259.

Informatiebijeenkomst
Zowelwerk organiseert regelmatig informatiebijeenkomsten over SectorplanPlus. Bekijk onze agenda voor de actuele data.