Meer weten over werken en leren in zorg en welzijn in Flevoland?

Bel
088 0182 888
Of stuur ons een bericht

Het Zorg- en Welzijnspact

De nieuwe manier van denken over gezondheid vraagt een nieuwe manier van werken. De nadruk ligt op 'zorgen dat en met' in plaats van op 'zorgen voor'. Dat vraagt om nieuwe competenties en een andere manier van opleiden. Samenwerking tussen zorg en welzijn, onderwijs maar ook overheid is daarbij heel belangrijk. Om de ontwikkelingen die overal in het land gaande zijn te ondersteunen, is door het kabinet het Zorgpact in het leven geroepen.

Daarnaast kreeg de Commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen de opdracht te adviseren over de innovatie van de zorgopleidingen. In het advies ‘Anders kijken, anders leren, anders doen’  http://www.opleidenvoor2030.nl/ gaat de commissie in op de gevolgen van de veranderde visie op gezondheid voor opleidingen en cursussen. Om kennis en bekwaamheden te ontwikkelen voor het stimuleren en versnellen van  vernieuwingen is verbinding zoals in het Zorgpact van groot belang.

Zorg- en Welzijnspact Flevoland
Sinds november 2016 is het Zorg- en Welzijnspact Flevoland een feit. Hieronder leest u welke partijen betrokken zijn bij het Zorg- en Welzijnspact en wat de samenwerkende partijen hebben afgesproken.

Wie zijn erbij betrokken?

 • Zorg- en welzijnsaanbieders
 • Mbo en hbo in de regio
 • Gemeenten en provincie Flevoland
 • Werkgeversvereniging Zowelwerk

Wat zijn onze regionale ambities?
Samen zorgen onderwijs, werkveld en overheden in de provincie Flevoland voor kwaliteit op de arbeidsmarkt voor zorg en welzijn. De partners werken aan een gezamenlijke agenda voor het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt in de regio. Daarbij worden gemeenschappelijk thema’s opgepakt, en geconstateerde knelpunten aangepakt

Vanuit een gedeelde urgentie zijn de volgende ambities geformuleerd:

 • Deelnemers versterken elkaar ten behoeve van de cliënten, medewerkers en studenten
 • Onderwijs en werkveld faciliteren om elkaar te ontmoeten en blijvend contact te onderhouden zodat gezamenlijk sneller op ontwikkelingen kan worden ingesprongen
 • Studenten beter uitgerust de praktijk in sturen
 • Kennis, deskundigheid, ervaringen uitwisselen, elkaar vinden, elkaar inspireren, samen optrekken a.d.h.v. gezamenlijke thema’s en vraagstukken

Thema’s en focusgebieden in Flevoland

De deelnemers aan het Zorg- en Welzijnspact Flevoland hebben de volgende gezamenlijke inhoudelijke thema’s en focusgebieden geïdentificeerd:

 • Gemeenschappelijke taal bij opleiden
 • Leren in de praktijk
 • Zorg en technologie
 • Verbinding sociaal domein, welzijn en zorg in de wijk
 • Permanent leren en professionalisering medewerkers
 • Werken aan participatie van alle niveaus

Welke acties worden momenteel ondernomen?

In subgroepen bestaande uit zorg-, welzijns- en onderwijsprofessionals wordt gewerkt aan:

 • nieuwe initiatieven op het gebied van leren in de praktijk
 • ontwikkelen onderwijsproducten
 • verbinden zorg met welzijn
 • vergroten partnerschap en commitment bestuurders en overheden
 • participeren alle niveaus
 • gemeenschappelijke taal bij opleiden

Zowelwerk ondersteunt de acties, verzamelt relevante informatie, inventariseert knelpunten, verbindt partners in de regio en deelt landelijke en regionale best practices.

Contact
Mildred Antonius
m.antonius@cmo-flevoland.nl
0320 - 244 259

Samen werken aan toekomstbestendige zorg en welzijn in Flevoland

Meer informatie over het Zorg- en Welzijnspact Flevoland vindt u op deze website.

Meer informatie

Voor vragen over het zorgpact kunt u terecht bij Mildred Antonius via m.antonius@zowelwerk.nl of 0320-244 259.

Onder publicaties vindt u interessante rapporten en artikelen over het Zorgpact en de nieuwe zorgberoepen.