Meer weten over werken en leren in zorg en welzijn in Flevoland?

Bel
088 0182 888
Of stuur ons een bericht

Gezond en zeker

Werken in de zorg kan medewerkers veel arbeidsvreugde opleveren, maar het moet de medewerkers wel veiligheid bieden. Gezond & Zeker is een project dat wordt uitgevoerd door stichting RegioPlus (www.regioplus.nl).

De speerpunten van Gezond & Zeker zijn terugdringen van fysieke belasting en agressie op de werkvloer. Deze factoren zijn naast werkdruk belangrijke oorzaken van ziekte en verzuim in de Nederlandse Gezondheidszorg. Zij verdienen daarom een permanente plaats  op de agenda van zorg organisaties. Het project Gezond & zeker ondersteunt niet alleen ergocoaches en veiligheidscoaches maar ook arbo-adviseurs en P&O-ers door het bieden van training en coaching op het terrein van fysieke belasting en agressie op de werkvloer.

Op de website www.gezondenzeker.nl kunt u terecht voor informatie, tips, brochures, training en coaching op het gebied van fysieke belasting en agressie op de werkvloer. Via uw pc, laptop of iPad kunt u kosteloos diverse e-learning modules onbeperkt volgen.

Zowelwerk organiseert ieder jaar samen met Gezond & Zeker een informatieve en interactieve bijeenkomst op maat in Flevoland.

Meer informatie

Voor vragen over ‘Gezond en Zeker’ kunt u terecht bij Diana Josias via d.josias@cmo-flevoland.nl of via 0320-244 259.