Meer weten over werken en leren in zorg en welzijn in Flevoland?

Bel
088 0182 888
Of stuur ons een bericht

Arbeidsmarktonderzoek

Kiezen er straks nog voldoende jongeren voor een opleiding in zorg en welzijn? Welke competenties worden er van het toekomstige personeel verwacht? En wat betekent dit voor het huidige personeel, de toekomstige werknemers en de inhoud van de opleidingen?

Goed strategisch arbeidsmarktbeleid kan niet los worden gezien van arbeidsmarktonderzoek. Cijfers en prognoses zijn nodig om beleid te onderbouwen.

Zowelwerk  informeert u over de resultaten uit diverse landelijke onderzoeksprogramma's en verricht zelf onderzoek naar de Flevolandse arbeidsmarkt van Zorg & Welzijn. Het onderzoek van Zowelwerk gaat verder waar het andere onderzoek stopt. Wij proberen nog preciezer de cijfers in beeld te brengen (bijvoorbeeld per branche of subregio) en de oorzaken te achterhalen van bepaalde verschijnselen.

Arbeidsmarkt Zorg & Welzijn in Flevoland
In het najaar van 2016 is het regioportret Flevoland 2016 uitgebracht. Het rapport bevat een cijfermatige weergave van de huidige en toekomstige stand van zaken op de regionale arbeidsmarkt.  

De arbeidsmarkt van zorg en welzijn blijkt sterk regionaal bepaald. In deze infographic van Regioplus worden de belangrijkste verschillen tussen de regio's toegelicht.  

Facts & Figures 2017
Zowelwerk heeft de recente ontwikkelingen op de Flevolandse Arbeidsmarkt Zorg & Welzijn in kaart gebracht in de vorm van een Factsheet. De Factsheet is hier te downloaden. 

Meer informatie

Voor vragen over het arbeidsmarktonderzoek kunt u terecht bij Karlijn de Vries via k.devries@cmo-flevoland.nl of 0320-244 259.

Onder publicaties vindt u interessante rapporten en artikelen over de arbeidsmarkt Zorg & Welzijn.