Blogs

Duurzame werkgever en duurzame werknemer
Sinds de overheid in 2012 heeft ingestemd met de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd is de aandacht voor duurzame inzetbaarheid in een stroomversnelling geraakt. We kunnen er niet meer omheen: als de levensverwachting blijft stijgen zullen wij na 2025 tot ons 70ste jaar moeten doorwerken. Het is de hoogste tijd voor werkgevers en werknemers nu aandacht te besteden aan duurzame inzetbaarheid. In deze blog gaat Diana Josias in op de verantwoordelijkheid van de werkgever, maar ook van de werknemer voor duurzame inzetbaarheid.

De week van ... Yamina Krai
Regelmatig krijgen medewerkers van Zowelwerk de vraag waar zij zich precies mee bezig houden. Om hier meer inzicht in te geven, laten we onze medewerkers aan het woord. Projectmedewerker Yamina Krai bijt het spits af en vertelt over haar werkzaamheden.

In contact met Max
Op donderdag 2 maart j.l. gingen studenten, stagebegeleiders, praktijkopleiders, docenten, cliënten, vrijwilligers, bestuurders en beleidsmakers uit zorg, welzijn en overheid met elkaar in gesprek over ‘contact maken’. In deze blog schrijft onze collega Mildred Antonius over haar contact met Max: een zesjarig jongetje die zij ontmoette in de sprinter tussen Amsterdam-Zuid en Almere.

De week van ... Annick van der Hoeven
In deze vlog geeft Annick van der Hoeven, adviseur bij Zowelwerk, een kijkje achter de schermen van wat zij allemaal doet en meemaakt in een werkweek. Deze werkweek is bijzonder, want het is de Week van Zorg en Welzijn.